Är den egna banken alltid det bästa valet när man ska ta ett banklån?

När man är i behov av ett banklån, vänder sig många nästan med automatik till sin vanliga bank, dvs. den bank där man har sitt lönekonto, där man kanske varit kund redan länge, och så vidare. Detta gör man förstås för att man förutsätter att detta är det bästa alternativet. Du är ju trots allt kund hos banken, de känner till både dig och din ekonomi sedan innan, och så vidare. Men hur är det egentligen? Är det alltid så att den egna banken är det bästa valet när det gäller banklån?

Svaret är, utan att vi vet vad det är för bank du har idag, samt vad du har för förhållande med dem, så klart, att så inte alltid är fallet. Många banker är nämligen lite gammalmodiga när det gäller mycket, vilket innebär att de inte alltid kan erbjuda vissa av de fördelar som mindre kreditföretag kan. T.ex. kan de i regel inte sätta individuella räntor, baserat på just din ekonomi, vilket kan vara en nackdel framför allt för den som har en stark ekonomi, då detta skulle kunna göra att ett annat kreditbolag skulle kunna ge dig ett betydligt billigare lån.

Så vi rekommenderar alltid att alla som ska ta ett banklån, inte med automatik vänder sig till sin bank, utan att man istället gör en ordentlig översyn av lånemarknaden, för att se vilka andra alternativ man har att välja mellan. Detta kan nämligen göra att man hittar ett lån som inte bara blir billigare för dig, utan även mer lämpligt på andra vis, t.ex. återbetalningsmässigt, villkorsmässigt, helt enkelt ett enklare sätt att låna pengar.

Sannolikheten att du blir nöjd med lånet blir helt enkelt större ju bättre du kan lånemarknaden.

Men är detta inte slöseri med tid?

Det behöver det inte vara, för dels kan du som sagt hitta ett mycket bättre lån på detta vis, och dels tar det faktiskt inte så lång tid som en del tror. Visst kan man göra denna typ av jämförelse manuellt, genom att gå in på varje lånegivares hemsida och så vidare, men man kan även ta en av de många automatiska jämförelsetjänster som finns på nätet till hjälp för detta.

Det finns nämligen en mängd olika aktörer på nätet som gjort det till sin specialitet att jämföra olika lån med varandra. Sådana tjänster finns därför för alla möjliga olika lånetyper, inklusive banklån. Man kan därför se, och bekanta sig med, flera olika lånegivare, som dessutom ofta listas i prisordning så att det blir mycket lätt att se vilken av dem som egentligen är billigast.

Att använda en sådan tjänst för en snabb jämförelse tar därför bara en minut. Givetvis krävs det att du bekantar dig närmare med de lånealternativ som känns mest intressanta för dig, men genom att använda sig av en sådan tjänst kan man ofta gallra bort några alternativ som inte alls funkar åtminstone.